Rookgassen reiniging

Schadelijk componenten in rookgassen zoals stikstofoxiden (NOx), koolstofmonoxide (CO) en etheen(C2H4) worden voor het overgrote deel in twee stappen(SCR en OXI) omgezet in onschadelijke stoffen zoals stikstof (N2), koolstofdioxide (CO2) en water (H2O).

Wanneer naast warmte en elektriciteit ook de uitlaatgassen gebruikt kunnen worden voor CO2 bemesting kan dit een productie verhoging van 20-30% betekenen.